Home > Contact Us

Contact Us

Liaison

Secretariat of ACRA2022

Mrs. Xiaoning ZHANG; Mr. Yunpeng WANG; Mr. Guojun ZHAO     

Email: acra2022@car.org.cn  

Tel: +86-10-68719983